TOIMISTOSIIVOUKSEN JA RAKENNUSSIIVOUKSEN ROOLI YRITYKSEN ARJESSA

17.07.2023

Erilaisilla siivouspalveluilla on merkittävä rooli yritysten hyvinvoinnin ja toiminnan kannalta. Toimistosiivous sekä rakennussiivous on kaksi tärkeää toisistaan poikkeavaa palvelua, jotka täyttävät erilaisia tarpeita yrityksissä. Molemmilla on keskeinen rooli siistin työympäristön luomisessa.

Toimistosiivous keskittyy päivittäiseen siisteyden ylläpitämiseen toimistotiloissa. Tämä sisältää säännöllisesti erilaisten pintojen pesun, yleisen ylläpidon sekä roskien tyhjennyksen. Toimistosiivouksen tavoitteena on luoda puhdas ja viihtyisä työympäristö, joka edistää kaikkien hyvinvointia. Toimistosiivouksen toteutus tapahtuu säännöllisesti toistuvien siivousrutiinien mukaisesti.

Rakennussiivous taas on erikoistunutta siivouspalvelua, joka keskittyy rakennuskohteisiin. Rakennussiivouksen tavoitteena on pitää työmaa siistinä ja turvallisena eri rakennusvaiheiden aikana sekä tehdä loppusiivous ennen tilojen luovuttamista. Rakennustyömaat ovat usein kaoottisia ja pölyisiä ympäristöjä, joissa tarvitaan erityistä huomiota puhtauden ylläpitämiseksi. Rakennussiivouksen ammattilaiset poistavat pölyä, likaa ja muita epäpuhtauksia työmaalta erikoisvälineiden ja -menetelmien avulla. Tämä luo turvallisen ympäristön kaikki työmaalla oleville. Rakennussiivous vaatii joustavuutta aikataulujen mukaan ja tapahtuu eri vaiheissa rakennusprosessin aikana. 

Toimistosiivouksen merkitys yrityksille

Toimistosiivouksen merkitys yrityksille on monitahoinen. Siisti ja hyvin hoidettu työympäristö edistää työntekijöiden viihtyvyyttä, hyvinvointia sekä tehokkuutta. Kun työtilat ovat puhtaat ja tavarat järjestyksessä, työntekijät voivat keskittyä työtehtäviinsä ja olla tuottavampia.

Säännöllisesti tapahtuva toimistosiivous on myös erittäin tärkeä terveyden ja hygienian näkökulmasta. Säännöllinen puhdistus ja desinfiointi vähentävät bakteerien, pölyn ja muiden epäpuhtauksien määrää, joka auttaa ehkäisemään sairastumisia ja parantamaan yleistä hyvinvointia työpaikalla. Toimistosiivouksissa kiinnitämme erityistä huomiota pintojen, ovenkahvojen sekä wc:n puhtaanapitoon, sillä ne ovat alttiimpia tartuntojen leviämiselle.

Puhdas ja siisti toimisto heijastaa yrityksen ammattimaisuutta ja luotettavuutta. Ulkoiset vierailijat ja asiakkaat saavat positiivisen vaikutelman yrityksestä, kun he astuvat siistiin ja hyvin hoidettuun tilaan. Hyvin hoidettu ympäristö luo luottamusta yrityksen kykyyn hoitaa myös asiakkaan asioita huolellisesti.

Toimistosiivoukseen kuuluu yleensä säännöllinen puhdistus, lattioiden pesu, roskakorien tyhjennys sekä wc-tilojen siisteys. Jokainen toimipaikka sekä siivoustarve on erilainen, jonka vuoksi suunnittelemme yhdessä lopulliset toimenpiteet. Pidämme tärkeänä tarpeenmukaista siivousta, mikä tarkoittaa siivoustoimien keskittämistä oikeasti olennaisiin asioihin. Jokainen palvelu alkaa veloituksettomalla arviointikäynnillä, jonka aika kartoitetaan siivoustarve.

Laadukas toimistosiivous - investointi yrityksen hyvinvointiin

Jokaisen yrityksen tulisi harkita toimistosiivouksen ulkoistamista ammattilaiselle useasta eri syystä. Siivousammattilaiset tuovat mukanaan osaamista, kokemusta ja erikoistunutta tietotaitoja, joka takaa laadukkaan ja tehokkaan siivouksen.

Ammattilaiset osaavat käyttää oikeita puhdistusaineita ja -välineitä, jotka soveltuvat eri pintojen puhdistamiseen ja hygieniavaatimusten täyttämiseen. Ammattilaisina osaamme noudattaa hygieniaohjeita ja -standardeja, mikä on erityisen tärkeää puhtaan työympäristön luomisessa.

Ulkoistamalla toimistosiivouksen ammattilaisille, yritys voi keskittyä omaan ydintoimintaan ja laskutettaviin tehtäviin. Siivousammattilaiset vapauttavat aikaa ja resursseja, jolloin yrityksen työntekijät voivat olla tehokkaampia omassa työssään. Käytämme karttunutta osaamistamme sekä oikeita siivousmenetelmiä, joiden avulla saavutamme parempia tuloksia, ripeämmin.

Ammattitaitoinen rakennussiivous - luotettava kumppani uudisrakennus- ja korjauskohteisiin

Rakennussiivous on olennainen osa onnistunutta uudisrakennus- ja korjauskohteiden toteutusta. Tavoitteenamme on luoda työmaalle siisti ja viihtyisä ympäristö, joka täyttää korkeat puhtausvaatimukset ja varmistaa sisäilman laadun.

Rakennustyömaat ovat usein meluisia, pölyisiä ja kaoottisia paikkoja, mutta hyvä siisteys edistää turvallisuutta työmaalla. Kaaos ja epäjärjestys voivat aiheuttaa vaaratilanteita, kuten kompastumisia tai loukkaantumisia. Hyvin organisoitu ja siisti työmaa vähentää näitä riskejä ja luo turvallisemman työympäristön kaikille.

Siisti työmaa myös helpottaa kommunikaatiota eri ammattiryhmien välillä, kun kaikki tietävät missä mikäkin asia sijaitsee. Tämän seurauksena työntekijät voivat keskittyä olennaiseen ja tehdä työnsä tehokkaammin. Siisti ja hyvin hoidettu työmaa luo luottamusta tilaajan ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Se viestii ammattitaidosta, huolellisuudesta ja vastuullisuudesta. Toisaalta, epäsiisti työmaa voi herättää epäilyksiä laadusta ja turvallisuudesta, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen maineeseen.

Rakennussiivoukseen kuuluu sekä jatkuva siivous työmaakohteissa että loppusiivous. Yleensä rakennussiivoukseen kuuluu pölyn, lian ja muiden epäpuhtauksien poistaminen, jotka voivat aiheuttaa terveysongelmia työntekijöille tai häiritä rakennusprosessia. Huolehdimme jätteiden ja roskien asianmukaisesta poistamisesta sekä lattioiden, seinien ja muiden pintojen puhdistamisesta. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota pölynhallintaan ja herkkien materiaalien turvalliseen puhdistamiseen. Ammattitaitoinen tiimimme vastaa rakennussiivouksesta puolestasi, toimien alueella, johon kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan, Tuusulan, Keravan, Järvenpään, Korson sekä Sipoon alueella.

Loppusiivous rakennustyömaalla viimeistelee projektin

Loppusiivouksen tavoitteena on valmistella tilat käyttöönottoa varten rakennustöiden loppuvaiheessa. Puhdistamme perusteellisesti kaikki pinnat, poistamme pölyn ja tahrat sekä varmistamme, että tilat ovat siistit ja valmiit käyttöön. Noudatamme materiaali- ja kalustetoimittajien ohjeita varmistaaksemme, että puhdistusprosessi on tehokas ja huolellinen.

Rakennussiivous on vaativaa työtä, joka edellyttää ammattitaitoa, huolellisuutta, tarkkuutta ja syvällistä ymmärrystä rakennusprosessista. Luotettavana kumppaninamme varmistamme, että työmaasi on hyvin hoidettu ja täyttää kaikki puhtaus- ja turvallisuusvaatimukset. Ammattilaisillamme on voimassa olevat työturvallisuus- ja VALTTI-kortit, joiden avulla huolehdimme työturvallisuudesta rakennusympäristössä.

Olipa kyseessä toimistosiivous tai rakennussiivous, tarjoamme ammattitaitoista ja luotettavaa palvelua, joka vastaa yritysten siivoustarpeita. Huolehdimme siitä, että työympäristöt ovat puhtaita, terveellisiä ja turvallisia. Ota yhteyttä ja kerromme lisää!


Usein kysytyimmät kysymykset 

Miksi toimistosiivous on tärkeää?

Toimistosiivous pitää työtilat puhtaina sekä viihtyisänä. Säännöllinen siivoaminen vähentää pölyn, bakteerien ja muiden epäpuhtauksien määrää, mikä auttaa ehkäisemään sairastumisia ja parantaa ilmanlaatua. Lisäksi siisti ympäristö luo positiivisen mielikuvan yrityksestänne sekä henkilökunnalle että asiakkaille.

Kuinka usein toimistotilojen tulisi olla siivotut?

Siivoustarpeet vaihtelevat yrityksen koosta, tilojen käyttötarkoituksesta ja henkilökunnan määrästä riippuen. Yleensä suositellaan säännöllisiin siivouskertoihin, kuten päivittäiseen roskien tyhjennykseen ja pintojen pyyhkimiseen. Syvempää siivousta, kuten lattioiden pesua ja ikkunoiden puhdistusta voidaan tehdä harvemmin esimerkiksi tarvittaessa tai kuukausittain.

Voiko toimistosiivouksen hoitaa itse vai kannattaako käyttää ammattisiivoojaa?

Pienissä yrityksissä voi olla houkuttelevaa hoitaa toimistosiivous tai jakaa vastuu henkilökunnan kesken. Kuitenkin ammattisiivoojan käyttö tuo useita etuja. Ammattilainen osaa suorittaa siivoustyöt tehokkaasti ja huolellisesti, jolloin työntekijät voivat keskittyä omaan työhönsä. Lisäksi ammattisiivoaja tietää parhaat menetelmät ja välineet eri tilojen puhdistamiseen.

Voiko toimistosiivouksen ajoittaa työajan ulkopuolelle?

Toimistosiivouksen ajoittaminen työajan ulkopuolelle voi olla kätevää, sillä silloin siivoajat eivät häiritse työntekijöiden keskittymistä tai aiheuta ylimääräisiä häiriöitä. Lisäksi ilta- tai viikonloppusiivous voi olla tehokkaampaa, koska tiloissa ei ole samanlaista liikennettä kuin päivisin. Tämän vuoksi monet yritykset valitsevatkin siivouspalvelun, joka hoitaa toimistotilojen puhdistamisen työajan ulkopuolella.

Miksi rakennussiivous on tärkeää?

Rakennussiivous on tärkeää monestakin syystä. Ensinnäkin se auttaa poistamaan pölyä, likaa ja muita epäpuhtauksia, jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa allergioita tai hengitysvaikeuksia työntekijöille. Lisäksi se edistää turvallisuutta työmaalla vähentämällä kaatumis- ja liukastumisriskiä.

Mitkä ovat yleisimmät tehtävät rakennussiivouksessa?

Yleisimpiin tehtäviin kuuluu pintojen puhdistaminen, kuten lattioiden peseminen ja imurointi sekä ikkunoiden pyyhkiminen. Lisäksi sisustus- ja kalusteiden puhdistaminen kuuluu usein tehtäviin. Tarpeen mukaan hoidamme myös jätteiden kierrätyksen työmaalta.

Mitkä ovat haasteita rakennussiivouksessa?

Rakennussiivoaminen voi olla haastavaa monestakin syystä. Ensinnäkin aikataulut voivat olla tiukkoja, sillä rakennusprojektin valmistuminen voi riippua siivouksen edistymisestä. Lisäksi työmaalla voi olla paljon roskia ja jätteitä, jotka on poistettava asianmukaisesti.

Pölynhallinta on myös tärkeää, sillä pöly voi levitä helposti ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Rakennussiivous on tärkeä osa rakennusprojektia, joka vaatii ammattitaitoa ja huolellisuutta. Hyvin suoritettu rakennussiivous luo turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä parantaa työn tehokkuutta.